ดูรายการ กรรมลิขิต 3 เม.ย. ย้อนหลัง วันที่ 3 เมษายน 2555

กรรมลิขิต 3 เมษายน 2555

กรรมลิขิต  

รายการ กรรมลิขิต 

กรรมลิขิต 

รายการ กรรมลิขิต

ผู้ดำเนินรายการ กรรมลิขิต

มนตรี  เจนอักษร

 

รายการกรรมลิขิต

เป็นการนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์กรรม จากเรื่องจริงของผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาโดยมีการแสดงเรื่องราวจำลองเหตุการณ์เป็นละครในแต่ละตอนนั้นๆ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำกรรมชั่ว ทั้งนี้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี ก็ได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมา ใครทำกรรมชั่ว ก็จะได้รับโทษที่ตนได้กระทำไว้

ดู กรรมลิขิต 3 เมษายน 2555 3 เม.ย. 55 แบบจัดเต็ม Click !!

, , , , , , , , , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: