ดูคลิปละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 22 พ.ค. 55 :ตอนที่7

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 :ตอนที่7

ขุนศึก

ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ตอนที่7

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 22 พ.ค.55 ตอน5 ขุนศึก ละครขุนศึก

ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม / สุมทุม บุญเกื้อ

ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการ

เรื่องย่อขุนศึก ณ ปี พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ธนากร โปษยานนท์)

ซึ่งในตอนนั้นยังดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราชวังหน้า

, , , , , , , , , , , , , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: