แสบสลับขั้ว วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

ดูละคร แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

เรื่องย่อแสบสลับขั้ว ณ ชุมชนพัฒนาสู่สุขาวดี ชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ

เป็นที่สิงสถิตย์ของ เซียน ชายไทยวัยเกือบ 30 แต่มีพฤติกรรมราวกับทีนเอจเจอร์ (Teenager)

Advertisements

, , , , , , , , , , , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: